Gallery Post

HDPE xám sủi (05ET)

12:30 PM
Hạt nhựa HDPE xám sủi thổi túi, thổi chai HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE  Mã sản phẩm:  05ET 
  MFR (190oC / 2.16kg) : 0.5 g/10min
  Ứng dụng   : Thổi túi HDPE
                       / Chạy cước HDPE
                       / Thổi chai HDPE
                       / Bạt nhựa Tarpaulin
                       / Ống gân HDPE
  Loại             : HDPE xám sủi
  Màu sắc      : trong / ngã vàng
  Chất lượng : 3 lưới 100
  Số lượng     : 80 tấn/tháng

Hàng đảm bảo ổn định về chất lượng và số lượng.
Hạt nhựa HDPE xám sủi cho thổi túi, thổi chai HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE Hạt nhựa HDPE xám sủi cho thổi túi, thổi chai HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »