Gallery Post

LDPE đen Loại 1 (408FB)

3:22 PM
Hạt nhựa LDPE đen loại 1 cho cáp điện PE và màng phủ nông nghiệp  Mã sản phẩm:  408FB 
  MFR (190oC / 2.16kg) : 0.8 g/10min
  Ứng dụng   : Thổi túi / Chạy cáp điện / Màng phủ nông nghiệp
  Loại             : PE tái sinh đen loại 1
  Màu sắc      : đen
  Chất lượng : 3 lưới 120
  Số lượng     : 50 tấn/tháng

Hàng đảm bảo ổn định về chất lượng và số lượng.
Hạt nhựa LDPE đen loại 1 cho cáp điện PE và màng phủ nông nghiệp Hạt nhựa LDPE đen loại 1 cho cáp điện PE và màng phủ nông nghiệp Hạt nhựa LDPE đen loại 1 cho cáp điện PE và màng phủ nông nghiệp Hạt nhựa LDPE đen loại 1 cho cáp điện PE và màng phủ nông nghiệp

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »