Gallery Post

AXN & El Gamma Penumbra - Bài múa về vấn đề môi trường toàn cầu

2:00 PM
Video, hình ảnh, clip về công nghệ nhựa tại website www.HaAnPlastic.com
Bài múa tạo hình từ Quán quân Asia's Got Talent 2015 - El Gamma Penumbra
Bài múa nói về thực trạng sử dụng túi PE hiện nay đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống.
Và đề nghị mọi người hãy có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng các loại túi PE.
Đặc biệt quan tâm đến 3 chữ R (Reduce - Reuse - Recycle): Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái sinh.
Tái sinh là một mặt cần thiết để giải quyết về môi trường mà nhiều quốc gia rất quan tâm.
Clip được kết hợp thực hiện giữa  El Gamma Penumbra và  Sony Pictures Television Networks, Asia.

Nguồn Youtube 

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »