Gallery Post

FBNC - Gợi mở hướng phát triển cho ngành nhựa trước cửa hội nhập

12:12 PM
Thông tin về ngành nhựa tại website www.HaAnPlastic.com

Với tốc độ tăng trưởng xếp thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, nhiều doanh nghiệp nhựa Việt Nam đang trở thành mục tiêu của làn sóng mua bán- sáp nhập trong khu vực. Chưa tính đến việc xuất khẩu ra bên ngoài, quá trình hội nhập đang tác động không nhỏ đến thị phần trong nước của các doanh nghiệp Việt Nam.
Nguồn Youtube 

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »