Gallery Post

Quy trình phân loại phế liệu

2:00 PM
Quy trình phân loại phế liệu tại Nhựa Hà An
Quy trình phân loại phế liệu tại Nhựa Hà An


Rác thải được thu gom từ nguồn sẽ được đưa qua băng chuyền và phân loại theo thứ tự:
_ Thùng - Vỏ carton
_ Giấy các loại
_ Sắt
_ Nhôm
_ Nhựa (nhựa sẽ được phân loại theo loại và màu sắc)
_ Thủy tinh
Nguồn Internet

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »