Gallery Post

Kiểm tra phế liệu nhập khẩu là cần thiết

9:00 AM
(HQ Online)- Trước kiến nghị của Hiệp hội Giấy về Bột giấy Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra hàng hóa là phế liệu NK, gây khó khăn cho các DN ngành giấy,
Tổng cục Hải quan cho biết, phế liệu là mặt hàng nhạy cảm, không thuộc diện được miễn kiểm tra, điều này cũng phù hợp với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, trong các văn bản hướng dẫn của đơn vị thì phế liệu là mặt hàng nhạy cảm không thuộc diện được miễn kiểm tra, việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra.
Đồng thời, tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 cũng quy định phế liệu NK từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép NK do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các chi cục Hải quan trong quá trình kiểm tra phế liệu NK phải trưng cầu giám định về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả kiểm tra, kết quả giám định là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan là phù hợp với Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ ghi nhận phản ánh của Hiệp hội, đồng thời tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng kiểm tra các lô hàng phế liệu NK vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động XN hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ, vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan.
Trước mắt các DN vẫn phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong NK phế liệu và các nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường từng có văn bản gửi Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nêu rõ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định rõ phế liệu NK phải nằm trong Danh mục phế liệu được phép NK do Thủ tướng Chính phủ quy định và phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với phế liệu NK do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, vì vậy, lô hàng phế liệu NK phải được xác nhận là đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, cơ quan Hải quan đã thực hiện đúng các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường trong hoạt động NK phế liệu liên quan đến các hoạt động quản lý của cơ quan Hải quan.

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »