Gallery Post

Sản lượng HDPE Nga tăng 11% trong 11 tháng đầu năm 2016

8:00 AM

san-luong-hdpe-nga-tang-11-trong-11-thang-dau-nam-2016
Sản xuất HDPE của Nga tăng trong 11 tháng đầu năm 2016 tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 906.800 tấn. Stavrolen và Gazprom neftekhim Salavat đang tăng sản lượng đáng kể nhất, theo báo cáo ScanPlats của MRC.
Tổng sản lượng HDPE ở Nga trong tháng 11 đã lên đến 76.600 tấn, trong khi đó con số này là 60.200 tấn trong tháng trước. Sản lượng thấp trong tháng 19 là do đóng của bảo trì theo lịch trình tại Kazanorgsintez và gián đoạn sản xuất ở Stavrolen. Sản xuất HDPE của Nga đạt 906.800 tấn trong 11 tháng đầu năm 2016, so với 818.100 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Stavrolen và Gazprom neftekhim salavat đang nâng công suất sản xuất đáng kể, trong khi đó Nizhnekamskneftekhim, trái lại, đã giảm sản lượng HDPE xuống.
Kazanorgsintez tăng sản xuất HDPE lên đến 43.400 tấn trong tháng trước, trong khi nhà máy này đã ngừng hoạt động nữa đầu tháng 10 để bảo dưỡng. Nhìn chung, nhà sản xuất Kazan này đã sản xuất 439.900 tấn HDPE trong 10 tháng đầu năm 2016, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng HDPE tháng 11 của Stavrolen tăng lên đến 24.200 tấn so với 18.500 tấn so với một tháng trước đó. Nhà máy này đã giảm sản xuất HDPE trong tháng 10 vì vấn đề gián đoạn sản xuất bất ngờ tại đơn vị ethylene. Stavrolen sản xuất 248.900 tấn HDPE trong 11 tháng đầu năm 2016, trong khi đó con số này là khoảng 172.500 tấn cùng ký năm 2015 (nhà máy đóng cửa từ tháng 2/2014 đến tháng 4/2015 vì tai nạn dây chuyền sản xuất ethylene).
Nizhnekamskneftekhim chuyển sang sản xuất HDPE vào cuối tháng 11, trong khi nhà máy này sản xuất LLDPE kể từ tháng 10. Do đó, nhà máy Nizhnekamsk này sản xuất hơn 117.900 tấn HDPE trong 11 tháng đầu năm 2016, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái năm trước. Thị phần LLDPE cao hơn trong sản lượng sản xuất PE là lý do chính cho sản lượng thấp hơn.
Gazprom neftekhim Salavat đã nâng công suất sản xuất trong tháng 11, nhà máy này đã sản xuất 8.900 tấn HDPE, so với 8.000 tấn trong tháng 10. Nhà sản xuất Salavat này sản xuất hơn 100.000 tấn trong 11 tháng đầu tiên của năm 2016, trong khi đó con số này là 84.900 tấn cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thấp trong năm 2015 là do nhà máy này gián đoạn kéo dài để bảo trì trong tháng 07/08, trong khi bảo trì năm nay ngắn hơn.

Nguồn: Vnplastic.info

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »