Gallery Post

HD-PE sủi không mùi (210YN)

9:00 AM

Hạt nhựa HD-PE sủi thổi túi xốp HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE  Mã sản phẩm:  210YN
  MFR (190oC / 2.16kg) : 1.0 g/10min
  Ứng dụng   : Thổi túi HDPE
                       / Chạy cước HDPE
                       / Bạt nhựa Tarpaulin
                       / Ống gân HDPE
  Loại             : HDPE sủi không mùi
  Màu sắc      : trong 
  Chất lượng : 3 lưới 100
  Số lượng     : 20 tấn/tháng

Hàng đảm bảo ổn định về chất lượng và số lượng.
Hạt nhựa HD-PE sủi thổi túi xốp HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE     Hạt nhựa HD-PE sủi thổi túi xốp HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »