Gallery Post

HDPE sủi không mùi (208FN)

9:00 AM

Hạt nhựa HDPE sủi không mùi thổi túi xốp, thổi túi HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE  Mã sản phẩm:  208FN 
  MFR (190oC / 2.16kg) : 0.8 g/10min
  Ứng dụng   : Thổi túi HDPE
  Loại             : HDPE sủi không mùi
  Màu sắc      : trong 
  Chất lượng : 3 lưới 100
  Số lượng     : 30 tấn/tháng

Hàng đảm bảo ổn định về chất lượng và số lượng.
Hạt nhựa HDPE sủi không mùi thổi túi xốp, thổi túi HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE  Hạt nhựa HDPE sủi không mùi thổi túi xốp, thổi túi HDPE, bạt tarpaulin và chạy cước HDPE

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »