Gallery Post

HDPE Đen Loại 1 (05EB)

12:00 PM
Hạt nhựa HDPE đen loại 1 cho đùn ống nước cấp HDPE
  Mã sản phẩm:  05EB 
  MFR (190oC / 2.16kg) : 0.5 g/10min
  Ứng dụng   :  Ống cấp nước HDPE
  Loại             : HDPE đen loại 1
  Màu sắc      : đen
  Chất lượng : 3 lưới 100
  Số lượng     : 30 tấn/tháng

Hàng đảm bảo ổn định về chất lượng và số lượng.
Hạt nhựa HDPE đen loại 1 cho đùn ống nước cấp HDPE Hạt nhựa HDPE đen loại 1 cho đùn ống nước cấp HDPE Hạt nhựa HDPE đen loại 1 cho đùn ống nước cấp HDPE

Share this post

Related Posts

Previous
Next Post »